Inventarisaties dienen vaak als business-case om het management te overtuigen. Alle resultaten zijn volledig geanonimiseerd, zodat de privacy van de werknemer gewaarborgd is. De resultaten van inventarisaties dienen vaak als basis voor de toekomstige instellingen.

Tijdens een internet-inventarisatie stellen wij vast wat de verhouding zakelijk- en privé-internetgebruik is en brengen de economische schade door verlies aan arbeidsproductiviteit in kaart. Wellicht belangrijker nog, zijn mogelijke reputatieschadeen security risico's die wij separaat rapporteren.

Tijdens een mail-audit meten wij de hoeveelheid spam en stellen de economische schade vast. Het is opvallend te zien hoeveel e-mail niet werkgerelateerd is en hoeveel vertrouwelijke e-mail er zomaar wordt verzonden.

Bij een informatiebeveiligings-audit onderzoeken wij vaak welke devices de afgelopen zes maanden op uw laptops en werkstations zijn aangesloten. Wij maken inzichtelijk hoe informatie uw bedrijf verlaat en geven advies hoe informatieverlies te voorkomen. Kent u het begrip I-pod slurping?

De gedragscode vult altijd een voorname rol bij inventarisaties. We toetsen altijd of de resultaten in strijd zijn met de gedragscode en nemen dit mee in onze conclusies en aanbevelingen.